Immunohematology Centrifuge


Immunohematology Centrifuge IC100

Maximum speed 4500 rpm
Maximum RCF 2000 x g
Maximum capacity ( 0.25 – 1 ml ) x 12
Speed accuracy ± 30 rpm

Immunohematology Centrifuge IC101

Maximum speed 3000 rpm
Maximum RCF 1000 x g
Maximum capacity 7 ml x 12
Speed accuracy ± 30 rpm